Artikel delen

Het belang van een gezond binnenklimaat op school

Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Maar wist je dat het binnenklimaat ook van invloed is op de leerprestaties van je kinderen op school? Slechte luchtkwaliteit vertraagt de cognitieve ontwikkeling van kinderen, met slechtere leerprestaties als gevolg.

In sommige gevallen leidt dit zelfs tot een verkeerd studieadvies. Dat concludeerde de Universiteit Maastricht na een grootschalig onderzoek naar de luchtkwaliteit op scholen in Zuid-Limburg.

Kinderen op school leren gezond

Aangetoond verband tussen luchtkwaliteit en leerprestaties

De universiteit voerde over een periode van vijf jaar onderzoek uit in 270 klaslokalen, verspreid over 27 scholen in Zuid-Limburg. Hieruit bleek dat basisschoolleerlingen significant slechter presteren op toetsen, wanneer er in de leerperiode voorafgaand aan de toets sprake is van een verhoogd CO₂-niveau in de klas. De onderzoekers geven aan dat het effect van slechte luchtkwaliteit op leerprestaties zelfs groter is dan de negatieve invloed van de verplichte schoolsluitingen tijdens de coronacrisis.

Ventilatie: de longen van het klaslokaal

Ventilatie vormt een van de belangrijkste aspecten van een gezond binnenklimaat op school. Goede ventilatie vermindert de aanwezigheid van schadelijke stoffen en CO₂. Zo blijft het binnenklimaat schoon. Een constante toevoer van frisse lucht in klaslokalen is essentieel voor de concentratie en cognitieve prestaties van kinderen.

Investeer in een beter binnenklimaat op school

Er is helaas beperkt aandacht voor luchtkwaliteit op scholen. Incidentele luchtmetingen zijn vaak niet representatief. Daarom adviseren de onderzoekers een grootschalig investeringsprogramma om het binnenklimaat op scholen te verbeteren.

Een positief gevolg van de coronacrisis was de vernieuwde belangstelling voor ventilatie. Van de 6700 basisscholen in Nederland bleek echter maar liefst een derde niet over mechanische ventilatie te beschikken. Gelukkig stelde de Nederlandse overheid eerder al bijna 400 miljoen euro beschikbaar om de ventilatie in klaslokalen te verbeteren, maar we zijn er nog niet.

Hoe kan ik als ouder bijdragen aan een gezond binnenklimaat op school?

Een goede luchtkwaliteit op school is van vitaal belang voor de gezondheid en leerprestaties van je kind. Als ouder kun je verschillende maatregelen nemen om bij te dragen aan een gezond binnenklimaat in het klaslokaal.

  • Breng het belang van ventilatie onder de aandacht bij de schooldirectie.
  • Vraag om inhoudelijke informatie over het ventilatiesysteem van de school, zoals inspectieresultaten. Vraag ook of er regelmatig onderhoud plaatsvindt.
  • Neem deel aan oudervergaderingen en bespreek het onderwerp met andere ouders.
  • Overleg samen met de schoolleiding hoe je als ouder kunt helpen bij het creëren van een comfortabel, gezond klaslokaal voor je kind.
  • Ook op school geldt: meten is weten. Vraag de leraar een CO₂-meter te plaatsen, zodat er – wanneer deze in het rood schiet – een raampje open kan.

Meer weten over een gezond binnenklimaat?

Wil je meer weten over lucht of andere aspecten van een gezond binnenklimaat? Op Gezond Binnen ontdek je hoe je zelf een schone, comfortabele en hygiënische leefomgeving creëert voor je gezin.

Dit artikel is tot stand gekomen door Gezond Binnen.

Artikel delen

Meer uit de categorie "Leren"

Aangesloten partners