Ieder mens heeft recht op een Gezond Binnenklimaat

Tachtig procent van onze tijd brengen we binnen door: in huis, op school of op ons werk.

In veel Nederlandse woningen, scholen en ook regelmatig in vergaderruimtes in kantoren ligt de luchtkwaliteit echter onder de minimumnorm die de Gezondheidsraad stelt. In sommige gevallen zelfs ruim onder de norm. Fijnstof, schimmels en allerlei schadelijke verbindingen tasten onze gezondheid, vitaliteit en productiviteit aan. Dit is onacceptabel. En bovendien ook niet nodig. Met de juiste kennis en technologie is een gezond binnenklimaat voor iedereen
mogelijk. Daarom komen wij, initiatiefnemers en ondersteuners van het Platform Gezondbinnen.nl, op voor een beter binnenklimaat.

Download PDF versie Manifest

Het Nederlands binnenklimaat kan positief veranderen

In de huidige situatie doet Nederland zichzelf tekort. Niet omdat we het grootste deel van de dag binnen doorbrengen, maar omdat we daar (te) vaak lucht van matige kwaliteit inademen. Feit is dat slechte ventilatie – meetbaar door hoge concentraties CO2 en fijnstof – in binnenruimtes een negatieve invloed hebben op onze gezondheid. Met het risico bovendien dat zorg- en ziektekosten stijgen. Volgens TNO leidt een ongezond binnenklimaat onder andere tot een vermindering van werk- en leerprestaties en verhoogde risico’s op luchtwegklachten en hart- en vaatziekten. Uit de TNO-literatuurstudie (2019 R10969) volgt bijvoorbeeld ook dat onvoldoende ventilatie in slaapkamers zou kunnen leiden tot slaapverstoring en een lagere productiviteit de volgende dag. En blootstelling aan (ultra)fijnstof in het binnenmilieu kan volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) leiden tot een verhoogd risico op luchtwegklachten en hart- en vaatziekten. Nog te veel Nederlanders zitten onbewust in ruimtes met een ongezond binnenklimaat. Dat moet veranderen en dat kan veranderen.

De initiatiefnemers van gezondbinnen.nl zetten deze verandering in gang door:

 • Het verhogen van het inzicht in en het bewustzijn over binnenklimaat, op een toegankelijke en onafhankelijke manier;
 • Het bieden van praktische handvaten, voor iedereen die zijn/haar binnenklimaat wil verbeteren;
 • Het tonen van voorbeelden uit de eigen bedrijfsvoering, hoe kleine veranderingen leiden tot een gezonder binnenklimaat;
 • Het ondersteunen en verrichten van onderzoek, om onontdekte kansen ter verbetering van ons binnenklimaat te ontsluiten.

Investeer in een miljoen gezonde woningen

Nederland wil in de komende tien jaar een miljoen nieuwe, zeer energiezuinige woningen bouwen. In diezelfde periode moeten ook bestaande woningen en gebouwen energieneutraal gemaakt worden. In bouwregelgeving is de laatste jaren vooral de focus gelegd op energiebesparing. Waarbij er weinig aandacht is voor een gezond binnenmilieu. Die spagaat tussen energie en gezondheid kunnen we het komende decennium verkleinen.

Laten we de verduurzamingsopgave die nu voor ons ligt, dus aangrijpen om ook het binnenklimaat in Nederlandse woningen en gebouwen drastisch te verbeteren. Die oproep doen we in dit manifest aan alle partijen die samen met ons het binnenklimaat bovenaan op de agenda hebben staan. Investeer in gezonde woningen. Zodat een nieuwe generatie kan opgroeien in energiezuinige én gezonde woningen. Met voldoende ventilatie, daglicht en comfort!

Een nieuwe langertermijnvisie met gezondheidswinst

Het is tijd voor een nieuwe langetermijnvisie op het binnenklimaat in Nederlandse huishoudens en gebouwen. Het nieuwe kabinet kan grote stappen zetten. Er is veel gezondheidswinst te behalen op plaatsen waar we wonen, leren en werken. Wij dringen er dan ook op aan dat het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer werk maken van die visie in de vorm van een actieplan. In dat actieplan
zijn vier onderwerpen belangrijk:

 1. Maak mensen bewust
  Volg het voorbeeld van gezondbinnen.nl en introduceer publiekscampagnes om de urgentie van een gezond binnenklimaat bij iedereen bekend te maken. Centraal staat het handelingsperspectief om een gezond binnenklimaat te creëren.
 2. Isoleren kan niet zonder ventileren
  Faciliteer onderzoek waarmee je de balans tussen energiezuinigheid en gezonde binnenlucht kunt bevorderen. Pas wetgeving waar nodig aan en stel stimulerende fiscale regelingen beschikbaar.
 3. Regisseer gezonde scholen centraal
  Voer centrale regie op daadwerkelijk gezond binnenklimaat op scholen. Hanteer strenge praktijknormen bij subsidies, introduceer een keurmerk voor kwaliteitspartijen en gebruik bestekken zoals het Rijksvastgoedbedrijf ook gebruikt.
 4. Onderzoek de relatie tussen ventilatie en virussen
  Doe gedegen onderzoek naar de relatie tussen de verspreiding van virussen en ventilatie. Hanteer strenge normen voor ventilatie en stimuleer innovaties in de markt.

Aangesloten partners

De NVBV is de vakvereniging voor bouwfysici in Nederland en Vlaanderen: De Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging, afgekort NVBV. De vereniging heeft als doel de kennis en expertise binnen het vakgebied Bouwfysica te bevorderen, vergroten en verspreiden.

IW is met zeven zelfstandig opererende regiobedrijven in Nederland dé opleider in de elektro- en installatietechniek. IW leidt technische mensen op en brengt ze onder bij technische, erkende leerbedrijven.

ATAG Benelux, sinds 2018 onderdeel van Hisense Group, is een vooraanstaande leverancier van consumenten keukenapparatuur en elektronica. ATAG is een Nederlands bedrijf met eigen ontwikkeling van keukenapparatuur onder de merken ATAG, Pelgrim en ETNA.

Een gezond binnenklimaat voor iedereen. Vanuit die missie werken wij aan de realisatie van voldoende verse lucht op de juiste plek: 24 uur per dag, zeven dagen per week, overal.

Wij zijn de makers van een gezonde leefomgeving. We bouwen de contouren van morgen, we tekenen de toekomst. Een omgeving waarin mensen iets van hun leven maken.

ISIAQ.nl slaat een brug tussen wetenschappelijke kennis en de dagelijkse praktijk van het binnenklimaat.

We creëren betere leefomgevingen voor mensen over de hele wereld; optimaal gebruik maken van daglicht en frisse lucht.

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.

Wij willen dat iedereen op een gezonde manier in gezonde lucht kan leven.

Al meer dan 175 jaar helpt Nationale-Nederlanden als financiële dienstverlener mensen te zorgen voor wat zij echt belangrijk vinden. Zodat zij prettig én gezond kunnen wonen, werken en leven.

Modint | VNTL levert een belangrijke maatschappelijke bijdrage vanuit het besef dat de vloer de grootste oppervlakte vertegenwoordigt in woon- en/of kantoorruimtes en van alle soorten vloerbedekkingen tapijt één van de grootste segmenten is.

Al bijna 50 jaar levert Systemair innovatieve, duurzame en energiebesparende producten en oplossingen voor HVAC aan de wereld: “Het is onze missie om een gezond binnenklimaat te realiseren”.

WOLF staat voor passie voor een gezond binnenklimaat. Voor WOLF staan de mens en de bescherming van zijn milieu centraal. Het optimale binnenklimaat is meer dan temperatuur en luchtvochtigheid: het is een stuk levenskwaliteit.

Ondersteun onze missie

Wilt uw instantie, organisatie, vereniging of instituut ook aansluiten? Stuur ons dan een mail.

Ja, mijn organisatie ondersteunt het manifest