Artikel delen

Geef kinderen gezonde lucht: Overhandiging Petitie Longfonds

Halverwege 2021 overhandigden Longfonds en de Long Alliantie Nederland het manifest ‘Geef kinderen gezonde lucht’ aan de leden van de Tweede Kamercommissies Infrastructuur en Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij riepen op tot het aanstellen van een speciale gezant voor gezonde lucht en daarmee een nieuwe impuls te geven aan het creëren gezonde lucht. Gezond Binnen ondersteunt deze oproep. Kinderen moeten kunnen ademen zonder daar ziek van te worden.

Samen sterk voor gezonde lucht

Naast een grote groep maatschappelijke en politieke (jongeren)organisaties hebben ook tientallen wetenschappers en duizenden Nederlanders hun steun betuigd, omdat zij zich zorgen maken over de luchtvervuiling in Nederland. Dat maakt dat er een stevige coalitie staat om het nieuwe kabinet te wijzen op het belang van gezonde lucht en daar ook actie op te ondernemen.

Noëlle is onbedoeld het gezicht geworden van die ongezonde lucht. Ze wordt letterlijk ziek van de lucht die ze dagelijks inademt.

Noëlle woont in het Rotterdamse Rozenburg, omgeven door snelwegen en industrie. Alleen al het afgelopen jaar moest ze twee keer op de IC worden opgenomen en maandelijks komt ze benauwd in het ziekenhuis terecht. Haar moeder Naisheline is radeloos en wil graag verhuizen. Kinderlongarts Ismé de Kleer van het Franciscus Gasthuis in Rotterdam bevestigt het verband tussen  luchtvervuiling en de gezondheid van haar jonge patiënt. Zij zullen allen bij de overhandiging van de petitie aanwezig zijn.

De complete tekst van het manifest en de lijst van ondertekenaars (die continu wordt aangevuld) is te vinden op www.longfonds.nl/geefkinderengezondelucht.

De reactie van Staatssecretaris Van Weyerberg (IenW) kun je hier terugvinden. Kort samengevat wordt hierin aangegeven dat het kabinet het manifest als een belangrijke aansporing ziet om het Schone Lucht Akkoord ambitieus en effectief uit te voeren.

Dit artikel is tot stand gekomen door Gezond Binnen in samenwerking met Het Longfonds.

Artikel delen

Aangesloten partners