Artikel delen

De impact van ons binnenklimaat op gezondheid en geluk

Stel je voor, je zit thuis en je voelt je niet helemaal lekker. Het is koud, ondanks je pogingen de temperatuur omhoog te krijgen zonder dat je elektriciteitsrekening de pan uit rijst. Je hoort het geluid van je lawaaiige buren en moppert over het tekort aan daglicht. Dit scenario is helaas voor veel Nederlanders de realiteit. 

Volgens de Healthy Homes Barometer leeft meer dan één op de drie mensen in Nederland in omstandigheden die gezien worden als binnenklimaatrisico’s. Denk aan vocht en schimmel, kou, lawaai en een gebrek aan daglicht. Deze factoren kunnen klachten veroorzaken die variëren van astma en ademhalingsproblemen tot hart- en vaatziekten. 

Binnenklimaat: het belang van ventilatie en verlichting 

Onze woningen kunnen ons beschermen, maar alleen als de omstandigheden er goed zijn. Bijvoorbeeld als er sprake is van goede ventilatie en voldoende daglicht. Natuurlijke ventilatie, zelfs gewoon het openzetten van een raam, kan al helpen om het klimaat in huis gezonder te maken. Mechanische ventilatiesystemen leveren daarbij een extra bijdrage, door voor een constante hygiënische luchtkwaliteit te zorgen. 

Energiearmoede als groeiend probleem 

Ook energiearmoede, waarbij mensen hun huis in de winter niet kunnen verwarmen vanwege de hoge kosten, is een groeiend probleem. Momenteel leven 50 miljoen Europese huishoudens in energiearmoede. En dat aantal neemt waarschijnlijk nog verder toe. Hierdoor zullen meer mensen kampen met gezondheidsklachten. 

Gelukkig ziet men het belang van dit probleem en staan renovaties van gebouwen hoog op de politieke agenda. De ‘Renovation Wave’ en het ‘Fit for 55’ pakket zijn voorbeelden van initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van onze woonomgeving. Door te investeren in duurzame renovaties kunnen we de vele voordelen ervan, zoals energiebesparing, verbeterde gezondheid en vergroot welzijn, benutten. 

Well-being Valuation Analysis 

Maar hoe meet je de impact van een gebouw op jouw welzijn? Hier komt de Well-being Valuation Analysis (WVA) om de hoek kijken. Deze methode maakt het mogelijk om de positieve effecten van renovatie op het welzijn te berekenen. 

Het verbeteren van slechte woonomstandigheden heeft een grote invloed op ons geluksgevoel. Het is daarom ontzettend belangrijk dat we toewerken naar gezonde gebouwen. Duurzame renovatie helpt daarbij. Voordelen hiervan zijn niet alleen energiebesparing, een verbeterde productiviteit en vergroot welzijn, het draagt ook bij aan klimaatactie. 

Meer informatie over de invloed van het binnenklimaat op onze gezondheid en geluk vind je op onze website. We bieden verschillende oplossingen waarmee jij je binnenklimaat kunt verbeteren!

Artikel delen

Aangesloten partners