Artikel delen

Veroorzakers ongezonde binnenlucht

De grootste veroorzakers voor ongezonde binnenlucht zijn altijd en overal aanwezig. Door de aanwezigheid van een of meerdere van deze veroorzakers kun je last krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid, irritatie aan keel, neus en oren, duizeligheid, droge ogen, tranende ogen, verstopte neus, benauwdheid, ademhalingsmoeilijkheden of misselijkheid. Daarnaast kunnen binnenshuis onaangename geuren of een droge of bedompte lucht ontstaan. Het is dus noodzakelijk om deze veroorzakers aan te pakken of te elimineren. Onderstaand een opsomming van de grootste vervuilers en waar ze door ontstaan.

Kom in actie: bestrijd de veroorzakers van ongezonde binnenlucht

CO2

CO2 is een door de mens uitgeademd gas, waarvan de concentratie relatief eenvoudig kan worden gemeten. CO2 op zich zelf is slechts beperkt bruikbaar als maat voor de binnenluchtkwaliteit, maar is wel een goede indicator voor luchtverversing. CO2 wordt als marker gebruikt voor de hoeveelheid ventilatie in relatie tot het aantal aanwezige personen. De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om minimaal 25 m3/h per persoon te ventileren om geurhinder ten gevolge van lichaamsgeurtjes te voorkomen. Dit komt overeen met een CO2 concentratie van ongeveer 1.200 ppm (parts per million) bij een normale activiteit. Met een CO2-meter kan eenvoudig worden vastgesteld of ten opzichte van het aantal aanwezige personen voldoende wordt geventileerd. Indien de CO2-concentratie in de buurt komt bij de 1200 ppm, kan het ventilatiesysteem in een hogere stand worden gezet. Als er geen ventilatiesysteem aanwezig is, kunnen roosters of (klap)ramen verder worden geopend.

Vocht

Vocht kan afkomstig zijn van bijvoorbeeld koken, douchen of (af)wassen. Sommige woningen hebben door een bouwkundig gebrek al vochtproblemen. Door verbeteringen in de bouw is een afname in vochtproblemen te zien. Vochtproblemen ontstaan in een woning wanneer vochtige lucht door onvoldoende ventilatie blijft hangen.

Schimmel

Schimmel ontstaat door bouwkundige gebreken, lekkages, onvoldoende ventileren, te lage of juist een te hoge temperatuur. Schimmel is vaak een resultaat van te veel vocht in een bepaalde ruimte of in het gebouw. De meeste schimmels groeien goed op warme, vochtige plaatsen. Hier lees je hoe je schimmel in huis tegen kunt gaan.

Fijnstof

Fijnstof wordt binnenshuis onder andere veroorzaakt door stofzuigen, koken, stoken met houtkachels, (geur)kaarsen, wierook en tabaksrook. Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling. Tot fijnstof worden in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer gerekend. Fijnstof bestaat uit deeltjes van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling.

VOS (vluchtige organische stoffen)

VOS kunnen vrijkomen bij allerlei producten die in huis gebruikt worden, zoals verf- en schoonmaakmiddelen, cosmetica, luchtverfrissers en bouwmaterialen. VOS zijn organische stoffen die bij kamertemperatuur makkelijk verdampen en die schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben.

Koolstofmonoxide

Koolstofmonoxide, ook wel koolmonoxide, kan vrijkomen bij slecht onderhouden of slecht functionerende installaties zoals geisers, kachels en cv-installaties. Koolstofmonoxide is een kleurloos gas dat ontstaat door onvolledige verbranding van koolstof, fossiele brandstoffen of andere brandbare koolstofverbindingen. Koolstofmonoxide is giftig, kleurloos en reukloos.

Dit artikel is tot stand gekomen door Gezond Binnen.

Artikel delen

Aangesloten partners