Artikel delen

Hogere cijfers door gezonde binnenlucht?

Kinderen brengen zo’n zes tot zeven uur per dag door in een klaslokaal, daarom is de luchtkwaliteit extra belangrijk. Het is zelfs zo dat kinderen beter presteren met gezonde binnenlucht. Regelmatig ventileren zorgt voor een prestatieverhoging. Zo liet een onderzoek uit 2020 zien dat bij het verlagen van de CO2-concentratie van 2.100 PPM (deeltjes per miljoen) naar 900 PPM, de uitvoering van psychologische tests en schooltaken zou verbeteren met 12% ten opzichte van de snelheid waarmee de taken worden uitgevoerd en met 2% ten aanzien van gemaakte fouten. 

Om de CO2-concentratie in de gaten te houden, kan er gebruik gemaakt worden van een CO2-meter. Deze meter geeft direct aan wanneer de luchtkwaliteit ondermaats is en wanneer toevoer van verse lucht noodzakelijk is. Ventileer het klaslokaal daarom continu voor de beste resultaten.

Tips voor een optimale leeromgeving:

  • Zet alle bovenramen op een kier en de ventilatieroosters open
  • Lucht de ruimte goed voor de les en tijdens de pauzes door
  • Gebruik geen luchtverfrissers
  • Maak gebruik van een CO2-meter om de luchtkwaliteit te monitoren
  • Laat het in de winter niet warmer worden dan 22˚C

 

Dit artikel is tot stand gekomen door Gezond Binnen.
Bron: The relationships between classrom air quality and children’s performance in school. Wargocki, Porras-Salazar, Contreras-Espinoza, Bahnfleth (2020, 15 april).

Artikel delen

Meer uit de categorie "Leren"

Aangesloten partners