Artikel delen

Hoe kan je de concentratie van kooldioxide verminderen?

Kooldioxide is een gas dat vrijkomt bij verbranding, maar ook als stof die we uitademen vanwege onze stofwisseling. Hoewel het op zichzelf niet schadelijk is in normale concentraties, kan het wel een teken zijn van onvoldoende ventilatie en daardoor een slechte luchtkwaliteit. En dat kan weer leiden tot tal van comfort, concentratie- en gezondheidsproblemen. Piet Jacobs, die bij TNO onderzoek doet naar luchtkwaliteit en energiebesparing, geeft hieronder enkele tips om de concentratie kooldioxide in gebouwen te verminderen.

Ventilatie

“Het ventileren van een gebouw is uiteraard een belangrijke manier om de concentratie van kooldioxide te verminderen. Door buitenlucht binnen te laten wordt de concentratie van kooldioxide verdund.” Ventileren moet je als je aanwezig bent continue blijven doen. Om te weten of je niet te veel of te weinig ventileert kun je zelf de CO2 concentratie meten. Een optimale CO2 concentratie ligt tussen 800 en 1200 ppm, dat is 400 tot 800 ppm hoger dan in de buitenlucht.

Luchten

“Naast ventileren kan het ook nuttig zijn om af en toe de boel door te luchten. Vooral als er bijvoorbeeld iets is aangebakken of een ander ongelukje heeft plaatsgevonden waardoor de luchtkwaliteit plotseling is verslechterd. Door aan weerszijden van de woning de ramen open te zetten wordt de oude lucht vervangen door verse lucht.

Goede verdeling van lucht

“Het is van cruciaal belang dat de lucht in de verschillende ruimtes van een huis goed wordt verdeeld en met name wordt toegevoerd in de ruimtes waar de bewoners zich bevinden. Dit zorgt ervoor dat daar de concentratie kooldioxide minder wordt. Het  openen van de tussendeuren kan hierbij met name bij slaapkamers wonderen doen.”

Geen schadelijke stoffen binnenbrengen

“Het is belangrijk om te voorkomen dat schadelijke stoffen en gassen binnenshuis worden gebracht. Bijvoorbeeld: gebruik een afzuigkap, stop met roken in huis, ga elektrisch koken en gebruik geen verf met oplosmiddelen.”

Bewustwording

“Als we de luchtkwaliteit beter in de gaten houden, kunnen we de gezondheid en prestaties van mensen verbeteren en de negatieve effecten van menselijke activiteiten op het milieu verminderen. Kooldioxide is namelijk niet de enige factor die van belang is voor de luchtkwaliteit. Het is belangrijk om alle factoren die de luchtkwaliteit beïnvloeden in overweging te nemen en daarop actie te ondernemen.

Zet dus die afzuigkap aan om fijnstof van bakken en braden en bij koken op gas ook de verbrandingsgassen direct af te voeren en wees je bewust van de mogelijke uitstoot van materialen die je thuis gebruikt.”

Meer tips over ventileren? Kijk dan eens hier!

Dit artikel is tot stand gekomen door Gezond Binnen in samenwerking met Piet Jacobs van TNO.

Artikel delen
ebook gezond binnenklimaat. Alles wat je moet weten over binnenlucht

e-book

“Wat je moet weten over binnenlucht”

Een eenvoudige gids om jezelf te leren je binnenmilieu te verbeteren.

Bestel nu

Aangesloten partners