Artikel delen

Goed leren doe je in een gezond klaslokaal

Op veel scholen in Nederland voldoet de ventilatie niet aan de gestelde normen. De CO2-concentratie in lokalen is te hoog, soms zelfs vier keer hoger dan de maximale norm. Het gevolg is ongezonde binnenlucht en dat heeft invloed op de prestaties van leerlingen. Het verhoogt bovendien de kans op ziekteverzuim, ook bij docenten. Binnenklimaat Nederland wil het bewustzijn over gezonde klaslokalen vergroten en heeft daarom samen met Lerenventileren.nl binnen het platform Gezond Binnen de educatieve poster ‘Ventileren kun je leren’ ontwikkeld. 

Download de poster hier

Maak van ventileren een gezamenlijke verantwoordelijkheid!

De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat er op scholen meer aandacht komt voor gezonde binnenlucht. De poster draagt hieraan bij door in een notendop te vertellen waarom ventilatie nodig is en hoe je dat kunt doen in de klas. Scholen kunnen de poster(s) gratis aanvragen via deze link. De poster is afgedrukt aan te vragen via info@binnenklimaatnederland.nl. Voor scholen die nog een stap verder willen gaan, is er ook een lespakket ontwikkeld voor het primair onderwijs. In dit pakket zitten onder andere een online ventilatiespel, een ventilatieprotocol en tips. Deze les kun je aanvragen via de website lerenventileren.nl.

Het initiatief Leren Ventileren is ontstaan na het verschijnen van het eindrapport van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op scholen. Hieruit bleek dat bij veel scholen de ventilatie (nog) niet op orde is. Daarnaast bevat het rapport een aantal praktische adviezen. Een van deze adviezen luidde: sturing op (extra) bewustwording en voorlichting aan leerlingen. De poster ‘Ventileren kun je leren’ is een van de uitkomsten na deze aanbeveling.

Alle kinderen gezond leren

Initiatiefnemer Steven van den Bergh (lid van Binnenklimaat Nederland):

“Dat op veel scholen de ventilatie niet op orde is, vinden wij zorgwekkend. Het probleem speelt al veel langer, maar is door corona nog urgenter geworden. Als branche willen wij dat alle kinderen in gezonde scholen kunnen leren. We hopen dat de poster in veel klaslokalen, kantines en docentenkamers wordt opgehangen.”

Dit artikel is tot stand gekomen door Gezond Binnen in samenwerking met Leren Ventileren.

Artikel delen

Meer uit de categorie "Leren"

Aangesloten partners