Artikel delen

Gezond Binnen op Kek Mama: Is het binnenklimaat op scholen en opvanglocaties wel gezond voor onze kinderen?

Uit ons recente onderzoek blijkt dat maar liefst een kwart van de ouders ontevreden is over het huidige binnenklimaat op scholen en opvanglocaties. Een op de vijf merkt zelfs dat hun kinderen met klachten thuiskomen, variërend van hoofdpijn, vermoeidheid, droge ogen tot allergieën. Dit terwijl ouders een gezond binnenklimaat beschouwen als een van de belangrijkste criteria bij het kiezen van een school of opvanglocatie voor hun kind.

binnenklimaat op scholen en opvanglocaties

Maar liefst 26% van de ouders is namelijk ontevreden over het binnenklimaat. Niet alleen dat van basisscholen, maar ook van middelbare scholen en de kinderopvang. Dat terwijl ouders dit een van de belangrijkste vereisten vinden, naast kwalitatief onderwijs en een gunstige locatie.

Juist op school is het binnenklimaat van groot belang. Leerlingen én leerkrachten brengen er een groot deel van de dag door, wel vijf dagen per week. Bovendien werken er veel leerlingen én de leraar in een relatief beperkte ruimte. Een frisse en gezonde leeromgeving zorgt voor blije leerlingen en minder gezondheidsklachten. Bovendien draagt een gezond binnenklimaat bij aan betere leerprestaties. Laten we daarom in gesprek gaan met scholen om een veilige en gezonde leeromgeving te creëren waarin onze kinderen vol vertrouwen kunnen leren en ontwikkelen.

De grootste bron van vervuiling zijn helaas de leerlingen en de leerkrachten zelf. Ze ademen allemaal koolstofdioxide en waterdamp uit en ze verspreiden lichaamsstoffen en geurstoffen en micro-organismen. Monitoren om op basis daarvan te bepalen wat goed vervolgstappen zouden kunnen zijn is een kleine moeite. Het is daarom bijvoorbeeld handig om, naast continue te ventileren, een CO2-meter in de klas op te hangen. Zo kunnen de leerkracht en leerlingen samen de luchtkwaliteit in de klas in de gaten houden.

De Nederlandse glossy en website voor moeders, Kek Mama, publiceerde ons persbericht, waarin de onderzoeksresultaten verder worden toegelicht. Lees het volledige artikel hier.

 

Artikel delen

Aangesloten partners