Artikel delen

Gezond Binnen aanwezig op seminar ‘De bewoner centraal 2.0’

Seminar: De bewoner centraal 2.0

Op 30 januari a.s. organiseert Saint-Gobain Solutions een seminar: ‘De bewoner centraal 2.0’. Tijdens een van de sessies van dit seminar geeft Philomena Bluyssen, Hoogleraar Binnenmilieu aan de TU Delft, de bezoekers uitleg over het binnenmilieu, bewoners, en comfort en gezondheidseffecten. Daarna gaat ze in op wat er nodig is om een gezond en comfortabel binnenmilieu voor in principe elke bewoner te realiseren bij een energie-efficiënte renovatie.

Na afloop van de sessie vindt de officiële uitreiking plaats van haar boek “Wat je moet weten over binnenlucht – een eenvoudige gids om jezelf te leren je binnenmilieu te verbeteren”. Vanzelfsprekend heeft Gezond Binnen kennisdeling over het belang van een gezond binnenklimaat hoog in het vaandel staan. Mede daarom heeft Gezond Binnen de rol van uitgever van dit boek op zich genomen. De eerste versie van de nieuw vormgegeven gids wordt dan ook op 30 januari officieel uitgereikt door bestuurslid Gezond Binnen Arlo Hemkes.

Waar en wanneer?

• Datum: dinsdag 30 januari 2024

• Tijd: 13.00 tot 18.30 uur

• Locatie: Zuiver in Utrecht

Wil je hierbij zijn? Meld je dan aan voor het gratis seminar en praat en denk mee. Alleen sámen krijgen we beter wonen in beweging.

Aanmelden voor het seminar

Huidige problematiek binnenklimaat

We worden geconfronteerd met ziekten die verband houden met de kwaliteit van het binnenmilieu (IEQ), zoals mentale ziekten, zwaarlijvigheid, hart- en vaatziekten, chronische luchtwegaandoeningen, kanker en zeer recentelijk COVID-19. Bovendien zijn de gevolgen van klimaatverandering en de renovatiemaatregelen die we nemen om energie te besparen een opkomend probleem voor gezondheid en comfort binnenshuis. Problemen met de luchtwegen, ogen en huid kunnen optreden als gevolg van bepaalde renovatiemaatregelen. Het thermisch isoleren en het luchtdicht maken van onze gebouwen kan leiden tot vochtproblemen, opbouw van luchtverontreinigingen, lawaai en/of oververhitting. Klimaatinstallaties, ook al zijn ze energiezuinig, kunnen luchtverontreiniging, tocht en geluidsoverlast veroorzaken. Bovendien blijkt uit onderzoek dat dergelijke maatregelen niet altijd tot de gewenste energiebesparing leiden, deels veroorzaakt door de bewoners en hun gedrag.

Beter begrijpen van de bewoner, het binnenmilieu en interacties

Wanneer men energie-efficiënt wil renoveren en tegelijkertijd een gezond en comfortabel binnenmilieu wil realiseren voor iedereen, is het daarom belangrijk om rekening te houden met:

  • de verschillende behoeften (gezondheid gerelateerd) en voorkeuren (comfort gerelateerd) van de bewoners,
  • de verschillende situaties van een woonomgeving en
  • interacties op zowel omgevings- als mensniveau in de tijd.

Doel en verder vervolg van het seminar

  • Bewustwording creëren dat oprecht luisteren naar behoeften, zorgen, voorkeuren of belangen van bewoners zorgt voor veel betere oplossingen in de praktijk. En dat de prestaties in de praktijk nu onvoldoende zijn (voor o.a. bewonerswelzijn, gezondheid, materiaalimpact of werkelijk energiegebruik) of dat er soms überhaupt geen rekening mee is gehouden.
  • Defragmenteren van de bouwsector. Door multidisciplinaire samenwerking te bevorderen vanuit interesse voor elkaars perspectief, belangen en behoeften. En de (meer)waarde laten zien van samen luisteren, denken en doen.
  • Samen concrete (handelings)perspectieven ontwikkelen voor gezond, energiezuinig en betaalbaar wonen in prettige wijken en de (woning)verduurzaming versnellen! Door antwoord op de vraag te geven wat je in je eentje morgen anders kan doen (o.a. als bouwer, ontwerp, verhuurder of bewoner) en wat we samen moeten oppakken

De drie belangrijkste thema’s van dit seminar zijn:

  1. Bewoner centraal – voor tevreden en gezonde bewoners met ‘energiebewust’ gedrag, vanuit nieuwe inzichten in bewonersbehoeften en de interactie tussen mens en gebouw.
  2. Fusie van belangen – voor gezamenlijk enthousiasme en minder vertraging bij verduurzamingsprojecten, vanuit een andere manier van werken, creativiteit en over de grenzen van je eigen organisatie heen kijken.
  3. Integrale aanpak – sturen op integrale gebouwkwaliteit en minder faalkosten vanuit een efficiënt beslis-, ontwerp- en bouwproces.

Aanmelden voor het seminar

 

 

Artikel delen

Aangesloten partners