Artikel delen

Lager ziekteverzuim door gezonde binnenlucht

Verontreinigde lucht is onzichtbaar, toch kunnen de gevolgen van vieze lucht groot zijn. Sinds de jaren ‘90 wordt er al onderzoek verricht naar de ziekteverzuimeffecten die samenhangen met het binnenklimaat op werk. Hieruit blijkt dat wel 20% van de verzuimklachten (verkoudheid, astma, allergieën en griep) te wijten is aan een ongezond binnenklimaat. Deze klachten zijn toe te schrijven aan het ontbreken of in gebreke blijven van de ventilatievoorzieningen van kantoren en andere bedrijfspanden.

Door te investeren in een goed werkend ventilatiesysteem kan fors bespaard worden op die verzuimkosten. Een zieke medewerker kan je als werkgever namelijk wel €405,- per dag kosten. Dit is te zien in de onderstaande berekening, gebaseerd op een gemiddeld jaarinkomen in Nederland van 36.500 euro (cijfers CPB, 2020):

Totaal verzuimkosten €409,50
Loondoorbetaling €153,-
Kosten vervanging €146,-
Verlies productie/dienst €43,-
Kosten arbodienstverlening €60,-
Verzuimbegeleiding €7,50

Ventileren, via natuurlijke ventilatie of een ventilatiesysteem, draagt bij aan een besparing van de zorgkosten (ziekte en verzuimkosten) met 0.8 tot 1.3%. Dit maakt het extra interessant om te investeren in een gezond binnenmilieu.

Heeft jouw kantoor een gezond binnenklimaat? Doe de check!

Dit artikel is tot stand gekomen door Gezond Binnen.

Artikel delen

Meer uit de categorie "Werken"

Aangesloten partners