Gezond Binnen Netwerkbijeenkomst 24 oktober

Persoonlijke informatie(Vereist)
Contactgegevens(Vereist)

Verwerking persoonsgegevens

Gezond Binnen bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.
Ik geef toestemming voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal waar ik op sta.
Gedurende het evenement worden foto's en video's gemaakt die getoond kunnen worden bij verslaglegging en terugblikken. Wij vragen toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal waar jij herkenbaar op staat.