Netwerkevent 28 maart

Op donderdag 28 maart organiseert Stichting Gezond Binnen de tweede editie van haar netwerkevent in het Omnia gebouw, midden op de Wageningen Campus.

Datum en tijd: donderdag 28 maart, 14.00 uur

Locatie: Omnia Gebouw, Wageningen Campus

Programma

14.00 uur: Inloop

14.15 uur: Opening door voorzitter Remi Hompe

14.25 uur: Stefan van Heumen (TNO) – Vooronderzoek gezond binnenklimaat langdurige zorg

14.45 uur: Atze Boerstra (BBA Binnenmilieu) – Luchtkwaliteit in de langdurige zorg. Uitkomsten vooronderzoek vertaald naar een Programma van Eisen.

15.15 uur: Marcel Loomans (TU Eindhoven) – Thermisch binnenklimaat in de langdurige zorg. Uitkomsten vooronderzoek vertaald naar een Programma van Eisen.

15:35 uur: Pauze

15:50 uur: Walid Atmar (Binnenklimaat Nederland) – Binnenklimaat Label

16.15 uur: Arjen Raue (BBA Binnenmilieu) – Fijnstof binnen versus buiten. Praktijkonderzoek naar fijnstofwerende maatregeling in kantoren.

16.40 uur: Borrel

18.00 uur: Einde

Reden genoeg dus om je aan te melden!

 

Tickets

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Iedere partner kan een aantal mensen afvaardigen. Daarnaast zijn er voor niet-partners tickets beschikbaar voor €50. Bij afsluiten van een partnership wordt dit bedrag in mindering gebracht op de kosten van het parnership. Gezond Binnen neemt hierover na aanmelding contact op. 

Aanmelden

Persoonlijke informatie(Vereist)
Contactgegevens(Vereist)
Ik kom op uitnodiging van(Vereist)

Verwerking persoonsgegevens

Gezond Binnen bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.
Ik geef toestemming voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal waar ik op sta.
Gedurende het evenement worden foto's en video's gemaakt die getoond kunnen worden bij verslaglegging en terugblikken. Wij vragen toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal waar jij herkenbaar op staat.

Aangesloten partners