Deze actievoorwaarden (hierna: “de voorwaarden”) zijn van toepassing op de Gezond Binnen Quiz (hierna: ‘’de actie’’). Deze actie wordt je aangeboden door Gezond Binnen. Artikel 1: Voorwaarden voor deelname
 1. Je kan deelnemen aan de actie via www.gezondbinnen.nl/campagne en akkoord te gaan met de voorwaarden.
 2. Je mag alleen deelnemen aan de actie indien je in Nederland woont en 18 jaar of ouder bent. Personen jonger dan 18 jaar mogen alleen met toestemming van hun ouders deelnemen aan de actie en persoonsgegevens achterlaten.
 3. Voor deelname aan de actie worden geen kosten berekend.
 4. Je garandeert dat de door jou opgegeven persoonlijke gegevens tijdens de deelname procedure correct, naar waarheid, up-to-date en volledig zijn. Voorgaande is nodig om met jou over de deelname aan de actie te kunnen communiceren en de prijswinnaars de prijs te kunnen toesturen.
 5. Deelname aan de actie is uitgesloten voor medewerkers van het platform Gezond Binnen.
 6. Je kunt maximaal 1 keer deelnemen per e-mailadres aan de actie.
 7. Je kunt deelnemen aan de actie tot en met 31 mei 2021. Daarna maak je geen kans meer op een prijs. Iedere maand verloten twee luchtreinigers.
Artikel 2: Bepalen van de winnaars
 1. Uitsluitend indien je deelneemt middels de in artikel 1.2 omschreven wijze, maak je kans op het winnen van een van de prijzen.
 2. Gezond Binnen trekt willekeurig iedere maand de winnaars die alle vragen goed hebben beantwoord in de quiz.
 3. Prijswinnaars krijgen binnen 6 weken na deelname per e-mail bericht.
 4. De prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar.
 5. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de actie verbonden voorwaarden zal de prijs niet worden uitgekeerd. In dit geval is Gezond Binnen gerechtigd een andere winnaar te selecteren.
 6. De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Gezond Binnen is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
 7. Gezond Binnen is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post-of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs.
 8. Gezond Binnen is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform deze algemene actievoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de actie of het verloop van de actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
Artikel 3: De prijzen
 1. Iedere maand verloten we twee Philips luchtreinigers (type AC0819/10), ter waarde van €149,99.
 2. De prijswinnaars worden op de hoogte gesteld via e-mail. De luchtreiniger wordt vervolgens naar het huisadres verstuurd.
Artikel 4: Persoonsgegevens
 1. Gezond Binnen respecteert de privacy van deelnemers aan de actie en zal er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die wordt verstrekt in overeenstemming is met de Algemene Verordering Gegevensbescherming. Door deel te nemen aan de actie geeft de deelnemer Gezond Binnen toestemming om alle gegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn voor de organisatie van de actie en het leveren en uitreiken van de prijzen. Dat gaat in dit geval om de naam, het e-mailadres en de adresgegevens.
Artikel 5: Klachten
 1. In geval van een klacht over de actie kun je contact opnemen via: info@gezondbinnen.nl
Artikel 6: Overige bepalingen
 1. Afbeeldingen en beschrijvingen ten aanzien van de actie dienen ter illustratie. De werkelijke weergave kan afwijken.
 2. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Smiling parents carrying children at home. Loving family of four spending leisure time together. They are wearing casuals.